Fergus Hickey Rosebowl 2007/08


 Averages: [Batting] [Bowling] [Fielding]
 Averages by [Team]
 Highlights

18 Nov 2007  Bay of Plenty v Counties Manukau Owen Delany Park, Taupo misc43889
18 Nov 2007  Hamilton v Waikato Valley Owen Delany Park, Taupo misc43890
18 Nov 2007  Northland v Poverty Bay Owen Delany Park, Taupo misc43888
19 Nov 2007  Bay of Plenty v Hamilton Owen Delany Park, Taupo misc43891
19 Nov 2007  Counties Manukau v Poverty Bay Owen Delany Park, Taupo misc43892
19 Nov 2007  Northland v Waikato Valley Owen Delany Park, Taupo misc43893
20 Nov 2007  Bay of Plenty v Northland Owen Delany Park, Taupo misc43894
20 Nov 2007  Counties Manukau v Hamilton Owen Delany Park, Taupo misc43896
20 Nov 2007  Poverty Bay v Waikato Valley Owen Delany Park, Taupo misc43895
02 Dec 2007  Northland v Hamilton Cobham Oval (New), Whangarei misc43898
02 Dec 2007  Poverty Bay v Bay of Plenty Harry Barker Reserve, Gisborne misc43897
02 Dec 2007  Waikato Valley v Counties Manukau Victoria Square, Cambridge misc43793
08 Dec 2007  Counties Manukau v Poverty Bay Weymouth Oval, Manurewa misc43900a
08 Dec 2007  Hamilton v Northland Galloway Park, Hamilton misc43899
08 Dec 2007  Waikato Valley v Bay of Plenty Victoria Square, Cambridge misc43901a
13 Jan 2008  Bay of Plenty v Waikato Valley Smallbone Park, Rotorua misc43903
13 Jan 2008  Counties Manukau v Northland Weymouth Oval, Manurewa misc43794
13 Jan 2008  Hamilton v Poverty Bay Galloway Park, Hamilton misc43902
02 Feb 2008  Bay of Plenty v Counties Manukau Bay Oval, Mount Maunganui misc43906
02 Feb 2008  Northland v Waikato Valley Cobham Oval (New), Whangarei misc43904
02 Feb 2008  Poverty Bay v Hamilton Harry Barker Reserve, Gisborne misc43905
16 Feb 2008  Bay of Plenty v Northland Bay Oval, Mount Maunganui misc43907
16 Feb 2008  Counties Manukau v Hamilton Weymouth Oval, Manurewa misc43908
16 Feb 2008  Poverty Bay v Waikato Valley Harry Barker Reserve, Gisborne misc43909