R Corballis

Full name:R Corballis
Teams:Rangitikei (Miscellaneous: 1964/65)
Lists of matches and more detailed statistics