Teams Zena Hocking played for

Women's First-ClassCanterbury Women (1939/40-1952/53)
Women's MiscellaneousCanterbury Women (1938/39-1948/49)