Kenneth Thorsen

Full name:Kenneth Neil Thorsen
Teams:Waikato Country (Miscellaneous: 1962/63-1963/64);
Waikato (Miscellaneous: 1964/65);
Manawatu (Miscellaneous: 1969/70)
Lists of matches and more detailed statistics