Teams Carole Shearer played for

Women's First-ClassWellington Women (1978/79-1982/83)
Women's List AWellington Women (1981/82)
Women's MiscellaneousWellington Women (1981/82)
 Wellington XI Women (1981/82)