Teams Simon Baker played for

New Zealand Club ChampionshipKarori (2010/11)
MiscellaneousWellington Invitation XI (2001/02)
 Karori (2002/03-2016/17)