Twenty20 Matches played on Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur (31)

17th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 Central ZoneRailways v Uttar Pradeshtt3442
17th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 Central ZoneVidarbha v Rajasthantt3440
18th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 Central ZoneRailways v Rajasthantt3454
18th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 Central ZoneVidarbha v Madhya Pradeshtt3457
19th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 Central ZoneMadhya Pradesh v Uttar Pradeshtt3464
19th March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 Central ZoneVidarbha v Railwaystt3469
21st March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 Central ZoneMadhya Pradesh v Railwaystt3485
21st March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 Central ZoneRajasthan v Uttar Pradeshtt3483
22nd March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 Central ZoneMadhya Pradesh v Rajasthantt3496
22nd March 2013 Syed Mushtaq Ali Trophy 2012/13 Central ZoneVidarbha v Uttar Pradeshtt3494
31st March 2014 Syed Mushtaq Ali Trophy 2013/14 Central ZoneMadhya Pradesh v Rajasthantt4191
31st March 2014 Syed Mushtaq Ali Trophy 2013/14 Central ZoneVidarbha v Uttar Pradeshtt4190
1st April 2014 Syed Mushtaq Ali Trophy 2013/14 Central ZoneMadhya Pradesh v Railwaystt4202
1st April 2014 Syed Mushtaq Ali Trophy 2013/14 Central ZoneRajasthan v Uttar Pradeshtt4200
2nd April 2014 Syed Mushtaq Ali Trophy 2013/14 Central ZoneMadhya Pradesh v Uttar Pradeshtt4211
2nd April 2014 Syed Mushtaq Ali Trophy 2013/14 Central ZoneVidarbha v Railwaystt4215
4th April 2014 Syed Mushtaq Ali Trophy 2013/14 Central ZoneRailways v Rajasthantt4236
4th April 2014 Syed Mushtaq Ali Trophy 2013/14 Central ZoneVidarbha v Madhya Pradeshtt4239
5th April 2014 Syed Mushtaq Ali Trophy 2013/14 Central ZoneRailways v Uttar Pradeshtt4249
5th April 2014 Syed Mushtaq Ali Trophy 2013/14 Central ZoneVidarbha v Rajasthantt4246
2nd January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group ABengal v Hyderabadtt5367
2nd January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group AHaryana v Tamil Nadutt5369
3rd January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group ABengal v Tamil Nadutt5375
4th January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group ABengal v Himachal Pradeshtt5395
4th January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group AGujarat v Hyderabadtt5389
6th January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group AHaryana v Hyderabadtt5416
7th January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group AGujarat v Tamil Nadutt5426
7th January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group AHaryana v Himachal Pradeshtt5433
9th January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group AHimachal Pradesh v Tamil Nadutt5449
10th January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group AGujarat v Haryanatt5456
10th January 2016 Syed Mushtaq Ali Trophy 2015/16 Group AVidarbha v Himachal Pradeshtt5459