Ranji Trophy Matches played on Nehru Stadium, Indore (26)

16th January 1965 Ranji Trophy 1964/65 Central ZoneMadhya Pradesh v Rajasthanrt756
5th November 1966 Ranji Trophy 1966/67 Central ZoneMadhya Pradesh v Vidarbhart823
26th November 1966 Ranji Trophy 1966/67 Central ZoneMadhya Pradesh v Rajasthanrt838
14th December 1968 Ranji Trophy 1968/69 Central ZoneMadhya Pradesh v Rajasthanrt936
18th December 1968 Ranji Trophy 1968/69 Central ZoneMadhya Pradesh v Uttar Pradeshrt939
5th December 1970 Ranji Trophy 1970/71 Central ZoneMadhya Pradesh v Rajasthanrt1029
16th December 1970 Ranji Trophy 1970/71 Central ZoneMadhya Pradesh v Uttar Pradeshrt1045
12th November 1972 Ranji Trophy 1972/73 Central ZoneMadhya Pradesh v Uttar Pradeshrt1122
24th March 1973 Ranji Trophy 1972/73 Quarter-FinalMadhya Pradesh v Bombayrt1154
23rd November 1974 Ranji Trophy 1974/75 Central ZoneMadhya Pradesh v Uttar Pradeshrt1233
6th December 1974 Ranji Trophy 1974/75 Central ZoneMadhya Pradesh v Vidarbhart1241
4th January 1975 Ranji Trophy 1974/75 Central ZoneMadhya Pradesh v Rajasthanrt1258
14th February 1975 Ranji Trophy 1974/75 Pre-Quarter-FinalMadhya Pradesh v Haryanart1262
4th November 1975 Ranji Trophy 1975/76 Central ZoneMadhya Pradesh v Vidarbhart1279
21st November 1975 Ranji Trophy 1975/76 Central ZoneMadhya Pradesh v Railwaysrt1292
19th December 1977 Ranji Trophy 1977/78 Central ZoneMadhya Pradesh v Vidarbhart1411
17th November 1985 Ranji Trophy 1985/86 Central ZoneMadhya Pradesh v Uttar Pradeshrt1827
15th November 1986 Ranji Trophy 1986/87 Central ZoneMadhya Pradesh v Rajasthanrt1890
2nd February 1991 Ranji Trophy 1990/91 Pre-Quarter-FinalMadhya Pradesh v Bombayrt2218
19th December 1991 Ranji Trophy 1991/92 Central ZoneMadhya Pradesh v Uttar Pradeshrt2272
13th March 1993 Ranji Trophy 1992/93 Semi-FinalMadhya Pradesh v Punjabrt2363
12th February 1994 Ranji Trophy 1993/94 Pre-Quarter-FinalMadhya Pradesh v Orissart2429
13th February 1995 Ranji Trophy 1994/95 Pre-Quarter-FinalMadhya Pradesh v Maharashtrart2501
12th February 1996 Ranji Trophy 1995/96 Pre-Quarter-FinalMadhya Pradesh v Tamil Nadurt2568
30th October 1996 Ranji Trophy 1996/97 Central ZoneMadhya Pradesh v Vidarbhart2589
13th November 2000 Ranji Trophy 2000/01 Central ZoneMadhya Pradesh v Vidarbhart2969