Fergus Hickey Rosebowl 2019/20


 Averages: [Batting] [Bowling] [Fielding]
 Averages by [Team]
 Highlights

09 Nov 2019  Hamilton v Northland Boys High School Ground, Hamilton misc824726
09 Nov 2019  Waikato Valley v Counties Manukau St Paul's Collegiate Ground, Hamilton misc824725
23 Nov 2019  Counties Manukau v Hamilton Weymouth Oval, Manurewa misc824728
23 Nov 2019  Northland v Bay of Plenty Cobham Oval (New), Whangarei misc824727
08 Feb 2020  Bay of Plenty v Hamilton Tauranga Domain Outer Ground, Tauranga misc824729
08 Feb 2020  Waikato Valley v Northland St Paul's Collegiate Ground, Hamilton misc824730
22 Feb 2020  Bay of Plenty v Waikato Valley Bay Oval, Mount Maunganui misc824731
22 Feb 2020  Northland v Counties Manukau Cobham Oval (New), Whangarei misc824732
07 Mar 2020  Counties Manukau v Bay of Plenty Weymouth Oval, Manurewa misc824733
07 Mar 2020  Hamilton v Waikato Valley Galloway Park, Hamilton misc824734